VILKÅR OG PERSONVERN

Innledning

Denne avtalen inngås mellom Bane NOR som tilbyder og kunden som kjøper.

Avtalen omfatter app for betaling av bil- og sykkelparkering.

Avtalen er gyldig fra tidspunktet kunden aksepterer vilkårene og betaling er utført.

Avtale for bilparkering krever at kunden har gyldig periodebillett for tog.

Bane NOR kan automatisk og umiddelbart avslutte avtaler hvor det viser seg at betaling med registrert betalingskort feiler, eller at periodebillett for tog ikke er gyldig.

Avtaleperiode og oppsigelse

Avtalen er gyldig i tidsrommet som står i avtalen.

For avtale om pendlerparkering må kunden selv fornye avtalen når den går ut.

Avtale for sykkelhotell er løpende og abonnementet fornyes automatisk ved utløp av periode. Kunden må selv avslutte abonnementet.

Bane NOR kan si opp avtalen dersom Bane NOR slutter å tilby tjenesten, endrer tjenesten vesentlig eller av andre årsaker ikke oppretteholder tjenesten.

Ved opphør av avtalen bortfaller ikke partenes uoppgjorte forpliktelser overfor hverandre, herunder kundens utestående betalingsforpliktelser.

Betaling

Avtalen gir kunden rett til å benytte tjenesten til å betale for parkering.

For produktene kunden kjøper via appen godtar kunden at registrerte betalingskort belastes med de til enhver tid gjeldende priser, inklusive avgifter og tjenestegebyrer.

Bane NOR kan endre pris på parkeringsavtaler med 14 dagers varsel.

Det er kundens ansvar at det registrerte betalingskortet er gyldig, har dekning og ikke er sperret. Dersom tjenesten ikke virker eller er utilgjengelig, er det kundens ansvar å sørge for betaling på annen måte.

Registrering av betalingskort og betaling blir behandlet av Bambora, som tilbyr en sikker elektronisk betalingsløsning.

Betalt parkeringsavtale refunderes ikke.

Bilparkering (pendlerparkering)

Kunden er ansvarlig for å kjøpe riktig parkeringsavtale for den stasjonen kunden parkerer på.

Kunden er ansvarlig for å oppgi riktig registreringsnummer i avtalen, og til enhver tid ha korrekt registreringsnummer knyttet til avtalen.

Avtale om pendlerparkering er ikke gyldig på plasser merket med «mot avgift».

Parkeringsavtalen er kun gyldig for ett kjøretøy per parkeringsavtale.

Bane NOR tillater kun kjøp av én parkeringsavtale per avtaletype.

Bane NOR garanterer ikke ledig parkeringsplass.

Eventuell klage på ilagt kontrollsanksjon skal gjøres rettes til parkeringsselskapet. Informasjon om hvor man skal klage står på kontrollsanksjonen.

Lillestrøm p-hus

Ved Lillestrøm p-hus Senter Syd benyttes skiltgjenkjenning ved inn og utkjøring, og kunden har ansvar for at bilens registeringsskilt til enhver tid er godt synlig og lesbar.

Kunden er selv ansvarlig for at avtalen til enhver tid er knyttet til korrekt registreringsnummer, da registreringsnummer benyttes ved inn og utkjøring fra parkeringshuset.

Ekstra avgift ved innkjøring til parkeringshuset ved å trekke billett (ved manglende skiltgjenkjenning) kan tilkomme, og eventuell refusjon må rettes til Q-park.

Sykkelhotell

Tilgangen til sykkelhotellet er først gyldig når betaling er utført.

Bane NOR kan automatisk og umiddelbart stoppe tilgang hvor det viser seg at betaling med registrert betalingskort feiler.

Du er selv ansvarlig for å låse sykkelen i stativ med egen lås. Bane NOR står ikke ansvarlig for stjålne sykler.

Sykkelhotellet skal ikke brukes til oppbevaring av andre gjenstander enn sykler og sykkelvogner. Annet løsøre fjernes uten varsel. Dette inkluderer låser, ladere, bagger og vesker som ikke er festet til sykler. Bagger og vesker skal ikke stikke ut i ferdselssonen eller hindre parkering på nabostativ.

Sykkelhotellet er et parkeringstilbud for aktive reisende, og skal ikke benyttes til langtidsoppbevaring av sykler.

Sykler som parkeres lengre enn 1 uke kan bli tydelig merket med varsel om fjerning og deretter fjernet etter en gitt tid.

Sykkelhotellene er kameraovervåket. Overvåkningen brukes til å bistå i vakthold av sykkelhotellene.

PERSONVERN

Bane NORs bruk av personopplysninger

I Bane NOR tar vi personvern på alvor fordi det handler vår respekt for deg som kunde. Behandling av personopplysninger er underlagt personopplysningsloven, og Bane NOR behandler kunders personopplysninger i henhold til denne loven.

Behandlingsansvarlig:

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger.

Bane NOR SF, postboks 4350, 2308 Hamar er behandlingsansvarlig.

Behandlingsgrunnlag:

For å kunne behandle personopplysninger må Bane NOR ha et juridisk grunnlag og det kalles behandlingsgrunnlag. Behandlingsgrunnlaget for behandlingen av personopplysningene til deg som kunde er at vi har en avtale om parkering.

Formål med behandlingen

Formålet med behandlingen av opplysningene er å levere parkering, og Bane NOR behandler kun de personopplysningene som nødvendig for å oppfylle vår del av avtalen og for å kunne dokumentere at kjøp av parkering er gjort.

Hvilke personopplysninger må behandles om deg som kunde:

Bane NOR benytter ikke personopplysninger til statistisk analyse eller benytter andre former for analyseverktøy.

Utlevering av personopplysninger til samarbeidspartnere

Bane NOR benytter samarbeidspartnere for å følge opp avtalen om parkering. Bane NOR har avtale med og deler registrerte opplysninger med:

Lagring og lagringstid

Av personopplysningene som må behandles om deg som kunde lagres følgende:

Vi lagrer ikke opplysningene dine lengre og i større grad enn det som er nødvendig. Opplysninger som er nødvendige for kjøpsformål må Bane NOR iht regnskapslovgivningen oppbevare i 5 år.

Opplysningene dine slettes når vi ikke lenger kan ha forpliktelser etter avtalen du har inngått med oss eller annet regelverk.

Dine personvernrettigheter som kunde:

Du har rett til å få innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler, og hvordan vi behandler dem.

Kun de ansatte hos Bane NOR og hos Bane NORs samarbeidspartnere som har et direkte ansvar for oppfølging av avtalen har tilgang til personopplysningene. Dette gjøres for eksempel gjennom tilgangsstyring, drift av infrastruktur, brannmurer og adgangskontroll og kameraovervåking.

Informasjonen Bane NOR lagrer om deg skal alltid være korrekt, og du har rett til å be om at informasjonen endres hvis den er feil.

Alle rettigheter som du ikke selv kan administrere via appen, retter du til Bane NOR på eposten kundesenter@banenor.no. Endring og sletting av personopplysninger hos våre samarbeidspartnere, rettes direkte til den aktuelle samarbeidspartner.

Du har rett til å klage til Datatilsynet på vår behandling av personopplysninger.

Mer informasjon om personvern kan du finne på www.datatilsynet.no